Elektros instaliacija name
Atnaujinta: 2023-06-14

Pagrindinės žinios apie elektros instaliaciją name: elektros įvadas, elektros projektas, sienų frezavimas, elektros kabeliai, kabelių išvedžiojimas, jungikliai, rozetės.

Kai uždengtas namo stogas, įstatyti langai ir durys, laikas elektros instaliacijos darbams, kurie vykdomi prieš apdailą. Tačiau prieš tai būtina parengti elektros instaliacijos projektą ar bent planą. Elektros planas vidaus patalpose priklauso nuo interjero projekto, nes jungiklių ir rozečių reikia ten, kur bus įėjimas, apšvietimas, buitiniai prietaisai, TV ir kt. Kur ir kiek rozečių, jungiklių, perjungiklių reikia virtuvėje, svetainėje, miegamajame, darbo kambaryje, išsamiai aptarta straipsnyje „Elektros projektavimas bute“. Tie patys principai galioja ir elektros projektui name, tik reiktų nepamiršti lauko apšvietimo ir rozečių – žoliapjovei, terasos šildytuvui, kabelio vartų automatikai ir kt.

Vidaus elektros instaliacijos projektas rengiamas turint interjero planą, tik taip galima patogiai ir reikiamose vietose numatyti rozetes, jungiklius, perjungiklius. Be to, elektros projektas ar planas bus reikalingas ateityje, kad nebūtų pažeistas kabelis, kai kur nors, kada nors prireiks gręžti sieną.

Dar kokybiškiau elektros instaliacija bus atlikta, jei parengiamas ne vienas elektros projektas. Tai gali būti elektrotechninė dalis, kurią sudaro elektros įvadai, apšvietimas, žaibosauga ir kt. Taip pat dažnai reikalingas telekomunikacijų, apsaugos ir vaizdo kamerų projektas, inžinerinių sistemų valdymo bei kiti.

 

jungikliu-isdestymo-planas
Atskiras šviestuvų ir elektros jungiklių išdėstymo planas.

Labai svarbi elektros projekto dalis yra skirstomojo skydelio planas ir jo sukomplektavimas, apsaugos sistemos skydas. Elektros projektą rengiantis specialistas turi apskaičiuoti apkrovas, sugrupuoti elektros prietaisus ir jų apkrovas, parinkti tinkamus automatinius jungiklius ir srovės nuotėkio reles.  Priklausomai nuo prietaisų išdėstymo ir galios,  keičiasi saugiklių ir laidų parametrai, instaliacijos schema. Turint elektros instaliacijos projektą montavimo darbai vyksta daug greičiau.

Elektros įvadas lauke

Vieno ir dviejų butų gyvenamųjų namų įvadinės apskaitos spintos įrengiamos gyvenamojo namo išorėje elektros tinklų darbuotojams ištisą parą laisvai prieinamoje vietoje. Kabelių tiesimo būdas turi būti nurodytas  projektiniuose sprendiniuose.

Lauko įvadui sklypo plane turi būti pažymėta elektros kabelio pravedimo linija. Įvadas – tai elektros inžinerinio tinklo dalis nuo įvadinės apskaitos spintos iki pagrindinio skirstomojo skydelio. Anksčiau elektros kabelis iki namo buvo atvedamas oro linija nuo elektros stulpų, dabar urbanizuotose teritorijose dažniau naudojamos geriau apsaugotos požeminės tranšėjos. Dažniausiai tranšėja numatoma sklypo krašte, palei tvorą, paliekant nuo ribos 2 metrų apsauginę zoną. Tranšėjos plotis – 0,3-0,4 m, gylis priklauso nuo kabelio įtampos: 35 kV įtampos kabeliams – ne mažesnis kaip 1 m, iki 10 kV įtampos kabeliams – 0,7 m. 110–400 kV įtampos kabeliai tiesiogiai žemėje (išskyrus sankirtas) neturi būti tiesiami giliau kaip 2 m, o 0,4–35 kV – ne giliau kaip 1,5 m. Dirbamoje žemėje 0,4–35 kV įtampos kabeliai turi būti tiesiami ne mažesniame kaip 1 m gylyje. Tranšėjose, po kabeliu ir virš jo turi būti pilamas ne mažesnio kaip 10 cm storio smėlio arba kitos smulkios frakcijos grunto sluoksnis be akmenų, statybinių šiukšlių ir šlako.

Užkasant tranšėją, 30-50 cm gylyje virš kabelio, rekomenduojama patiesti apie 20 cm pločio geltoną įspėjamąją polietileno juostą  su užrašu „Kabelis“. Ji bus naudinga tuo atveju, jei pamiršite kabelio tiesimo liniją ir bandysite toje vietoje ką nors kasti ar sodinti.

Kabelis žemėje turi būti klojamas ne mažesniu kaip 0,6 m atstumu nuo statinių pamatų. Kabelių negalima kloti  po pastatų ir kitų statinių pamatais. Kad būtų apsaugoti, per statinių pamatus kabeliai turi būti tiesiami vamzdžiuose, kanaluose ir pan.

Tiesimui po žeme naudojami specialūs kabeliai. Kabelio tipas ir skerspjūvis parenkami pagal numatytą įvadinę galią, kabelis praveriamas per specialų nedegų plastikinį vamzdį. Taip požeminis elektros kabelis apsaugomas nuo mechaninių pažeidimų.

Klojant žemėje vienfazį elektros įvadą su 3 kW leistinąja naudoti galia nuo įvadinės elektros apskaitos spintos iki patalpose esančio skirstomojo skydelio rekomenduojama rinktis 3 gyslų ne mažesnį kaip 4 kv. mm kabelį su vario laidininkais.

Vartotojams, kuriems  leistinoji galia viršija 10 kW, turi būti įrengiami trifaziai įvadai. 10-28 kW leistinosios naudoti galios trifaziam elektros įvadui rekomenduojama naudoti ne mažesnio kaip 10 kv. mm skersmens 5 gyslų varinį kabelį.

Skirstomasis elektros skydelis ir vidaus instaliacijos kabeliai

Žinant elektros prietaisų kiekį, suplanuojamas skirstomojo skydelio dydis, jis parenkamas pagal numatytos įrangos ir kabelių kiekį.

 

elektros-skydelis
Skirstomasis skydelis parenkamas pagal elektros prietaisų ir jungiamų laidų, automatinių jungiklių, nuotėkio relių kiekius. Rekomenduojama palikti rezervinės vietos, jei ateityje atsirastų naujų prietaisų.

Kiekvienam įrenginiui ar jų grupei numatoma reikalingo nominalo apsauga – automatinis jungiklis, kurie turi būti skirstomajame skydelyje.  Taip pat skirstomajame skydelyje rekomenduojama sumontuoti vienfazes ir trifazes nuotėkio reles, skirtas apsaugai nuo elektros srovės drėgnose patalpose. Šiose patalpose esantys elektros prietaisai turi būti maitinami per nuotėkio relę.  Srovės nuotėkio relės gali būti keturių ar dviejų modulių. Trifazė nuotėkio relė gali aptarnauti keletą įrenginių. Visa tai turi būti numatyta elektros projekte, jeigu jo nėra, profesionalūs elektrikai parenka patys. Tačiau visgi saugiau yra turėti elektros instaliacijos projektą.

Jeigu atskirti apšvietimo ir kištukinių lizdų kabeliai, apšvietimui paprastai naudojami  trigysliai 1,5 kv.mm skersmens kabeliai, viena gysla tarnauja apsauginiam įžeminimui, kitos dvi – fazė ir nulis. Kištukiniams lizdams paprastai naudojami 2,5 kv.mm kabeliai, kurie atlaiko beveik visų buitinių prietaisų apkrovas. Jeigu namuose numatyta galinga įranga, pavyzdžiui,  sauna su elektrine krosnele, jai turi būti parinktas atitinkamos galios kabelis. Kuo galingesnis įrenginys, tuo didesnio kabelio gyslų skerspjūvio reikia. Skalbyklei, džiovyklei, tūriniam vandens šildytuvui ir panašiai įrangai, kurių galia didesnė nei  3 kW, rekomenduojama montuoti atskirą ištisinį (be jokių sujungimų paskirstymo dėžutėse) kabelį nuo skirstomojo skydelio iki to prietaiso kištukinio lizdo (arba kitokio tipo sujungimo). Tokiam prietaisui skirstomajame skydelyje turi būti sumontuotas atskiras, tik šiam prietaisui skirtas, automatinis jungiklis.

Mažiausi leistinieji laidų ir kabelių skerspjūviai

Instaliacijos sistema Grandinės Laidininkai
medžiaga skerspjūvis, mm2
Stacionarioji instaliacija Kabeliai ir izoliuoti laidininkai Galios ir apšvietimo grandinės Varis Aliuminis 1,5 2,5*
Signalizacijos ir kontrolės grandinės Varis 0,5**
Neizoliuoti laidininkai Galios grandinės Varis Aliuminis 10 16
Signalizacijos ir kontrolės grandinės Varis 4
Izoliuotų laidų ir kabelių lanksčiosios jungtys Specialiųjų įrenginių ir kontrolės prietaisų grandinės Varis 0,75
Kitoks pritaikymas 0,75***

*Operatoriaus tinkle mažiausias skerspjūvis – 16 kv.mm. Aliuminių laidininkų jungtys turi būti išbandytos ir aprobuotos naudojant konkrečiai.

**Signalizacijos ir kontrolės grandinių laidininkų, jungiamų prie elektroninių prietaisų, mažiausias skerspjūvis – 0,1 kv.mm.

***Signalizacijos ir kontrolės grandinių lankstiesiems septynių ir daugiau gyslų kabeliams, jungiamiems prie elektroninių prietaisų, mažiausias skerspjūvis – 0,1 kv. mm.

Pagrindinius kabelius patogiausia tiesi po lubomis arba grindimis. Tiesiant iš skydinės kabelius ar laidus vertikalios perėjos per perdangas į kitus aukštus ir horizontaliosios į gretimas patalpas turi būti įrengiamos vamzdyje arba lovyje ir pan.  Sandarinti reikia naudojant A1 degumo klasės statybos produktus. Užsandarinti reikia taip, kad būtų galimybė pakeisti laidus ir kabelius bei papildomai nutiesti naujus. Instaliacijos vamzdžiai, loviai ir lanksčios metalinės rankovės turi būti nutiestos taip, kad jose nesikauptų ir nesikondensuotų aplinkos drėgmė.

Kabelių degumo klasės

Vykdant elektros instaliaciją gyvenamajame ar tarnybiniame pastatuose, įstaigose, sprendžiant kabelio tipo pasirinkimą būtina skirti dėmesį ir kabelių degumo klasės atitikimui objekte.

elektros-kabeliu-degumo-klases
Statybos produktų reglamentas (SPR) skirsto kabelius į klases pagal jų skirtingas reakcijas į ugnį gaisro metu. Degumo klasių ženklinimui naudojamos didžiosios raidės A, B, C, D, E, F, mažosios raidės s, d, a ir skaičiai nuo 1 iki 3. Šiuose simboliuose yra užkoduota visa informacija apie tam tikro kabelio savybes gaisro metu. 

kabeliu-degumo-klases


Prysmian Group Baltics” schema.
Kokią konkrečią informaciją galės sužinoti vartotojas iš kabelio ženklinimo simbolių? Didžiosios raidės kabelių degumo klasės žymėjime Aca – minimaliai reaguoja į ugnį. Bca – nepalaikantis degimo - ugnies ir karščio plitimas mažas. Cca – nepalaikantis degimo - ugnies ir karščio plitimas vidutinis. Dca – nepalaikantis degimo - ugnies plitimas vidutinis. Eca – nepalaikantis degimo. Fca – palaikantis degimą arba bandymai neatlikti. Mažosios raidės Raidė s (angl.smoke) reiškia dūmų išskyrimą kabelio degimo metu: s1 – mažas dūmų išskyrimas; s2 – vidutinis dūmų išskyrimas; s3 – nė viena iš aukščiau paminėtų verčių; Raidė d (angl. droplets) reiškia liepsnojančių dalelių ir lašelių išsiskyrimą, degant: d0 – degių lašelių ar dalelių nėra; d1 - degių lašelių ar dalelių, kurios degtų ilgiau nei 10 sek., nėra; d2 – nė viena iš aukščiau paminėtų verčių. Raidė a  (angl. acidity– tai išskiriamų dujų rūgštingumo ir savitojo laidžio bandymai: a1 – laidis <2,5 µS/mm ir pH >4,3 a2 – laidis <10 µS/mm ir pH >4,3 a3- nė viena iš aukščiau paminėtų verčių; Norint degimo metu išvengti dūmų ir HCl druskos rūgšties išsiskyrimo, elektros instaliacijoje primygtinai rekomenduojame atsisakyti kabelių su PVC apvalkalu. Žymiai saugesni yra behalogeniniai kabeliai, kurio apvalkalo sudėtyje nėra chloro. Dėl to behalogeniai kabeliai, degant, neišskiria tirštų dūmų ir rūgšties – sudegus lieka tik milteliai, o dūmų labai nedaug (Dca-Cca-Bca klasės). Behalogenį kabelį XPK-HF C-Pro pristato gamintojas “Prysmian Group Baltics”. Šio kabelio degumo klasės rodikliai: Cca s1 d1 a1.

Elektros instaliacijos tiesimo būdo parinkimas 

Laidininkų ir kabelių tiesimo įrenginiai Instaliacijos būdai ir numeriai, pagal elektros įrenginių įrengimo taisykles
Statybinių konstrukcijų ertmės 5, 16, 0, 47 0 5, 6, 1 - 43, 44 30, 31, 32, 33, 34 - -
Kabelių kanalai 6 6 4, 55 52, 3 43, 44, 7, 8, 9 30, 31, 32, 33, 34 - -
Tranšėjos žemėje 2, 3 0 0 - 70 0 - -
Mūrinės sienos ir kitos statybinės konstrukcijos 58 58 1, 2, 59, 60 50 45 0 - -
Sienų ir statybinių konstrukcijų paviršius - 20 4 52, 53 6, 7, 8, 9 30, 31, 32, 33, 34 36 -
Atviruose kabelių įrenginiuose - - 0 10, 11 - 30, 31, 32, 33, 34 36 35
Vandenyje 0 80 0 - 0 0 - -
  1. Instaliacijos būdo skaitmeninis žymuo pagal „Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių“ 2 priedo 2 lentelę;  2.– neturi būti naudojama; 3. 0 – įprastinėmis sąlygomis praktikoje nenaudojamas būdas.

Paskirstymo-montavimo dėžutės

Paskirstymo – montažinės dėžutės buvo naudojamos tam, kad jose būtų galima sujungti laidus ir paskirstyti elektros energiją į reikiamus taškus. Jos paprastai būdavo montuojamos apie 30 cm atstumu nuo lubų, tačiau   jos matomos ir skaido sienų plokštumas. Šiuolaikinėje instaliacijoje sujungimai daromi  arba skyde, arba potinkinėse dėžutėse už kištukinių lizdų. Visi reikalingi sujungimai tokiu atveju suvedami į specialias, lyginant su standartinėmis apie 1,5 karto ilgesnes rozečių ir jungiklių instaliacines dėžutes. Tačiau reiktų žinoti, kad įrengiant elektros instaliaciją be paskirstymo dėžučių,  reikia daugiau kabelio. Taip pat tokiu atveju reikia rinktis gilesnes kištukinių lizdų ir jungiklių dėžutes, kad jose tilptų visi sujungti kabeliai ir dar prietaiso mechanizmas.

 

elektros-laidu-isvedziojimas
Nenaudojant montažinių paskirstymo dėžučių, reikia daugiau kabelių.

Montuojant paskirstymo dėžutes, reikia mažiau kabelio, be to, yra ne tik paviršinių, bet ir potinkinio paskirstymo dėžučių, taip pat skirtų montavimui gipskartonio apdailoje. Minusas tas, kad reikia suderinti dangtelių ir sienos spalvą.

Sienų štrobavimas

Šiuolaikiniuose būstuose dažniausiai naudojama paslėpta instaliacija, kai elektros laidai išvedžiojami sienose, pertvarose, grindyse, perdangose ir kitų statybinių konstrukcijų viduje. Patogiausia elektros instaliacijos laidus slėpti sienų apkalos konstrukcijose, dažniausiai tai - gipskartonio plokščių apdaila. Plokščių tvirtinimui naudojamuose metaliniuose profiliuose yra specialios angos laidams pravesti.

Naujos statybos mūriniuose namuose daugelis taupo plotą ir sienas tinkuoja plonasluoksniu tinku. Tokiu atveju sienose reikia išfrezuoti vagas vamzdžiams su laidais. Turint gerus įrankius, tai nėra sudėtingas darbas. Profesionalai dažniausiai naudojasi mūro freza su dulkių siurbliu, mėgėjai – perforatoriais, kampiniais šlifuokliais.

Pirmiausia projekte numatytose vietose pažymimi instaliacinių prietaisų taškai, po to - griovelių linijos. Grioveliai gali būti tik horizontalūs ir vertikalūs, jungiami stačiu kampu. Patariama vengti įstrižai tiesiamų kabelių, nes vėliau yra didesnė rizika juos pažeisti. Griovelių gylis 2-2,5 cm.

Elektros rozečių ir jungiklių montavimo aukštis

Visa instaliacija montuojama tam tikru aukštyje ir tam tikrais atstumais. Jungikliai, rozetės ir atšakos dėžutės turi būti įrengti instaliacijos zonose. Jungiklius rekomenduojama įrengti 105 cm arba 115 cm (kaip nurodo „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“  – arčiau durų rankenos), o rozetes – 30 cm ir 115 cm atstumu nuo grindų (115 cm dažniausiai virtuvėse). Elektros aparatai ir prietaisai, kurių vienetinė galia 2 kW ir didesnė, turi būti prijungti prie skirstomojo skydo atskira elektros grandine.

Rozečių aukštis turi būti gerai apgalvotas atsižvelgiant į naudojamus buities prietaisus. Pavyzdžiui, įkraunamam dulkių siurbliui geriausia, jei kištukinio lizdo aukštis bus apie 30 cm nuo grindų, toje vietoje, kur numatomas jo kabinimas ant sienos.

Nepamirškite, kad kiekvienais metais puošiate kalėdinę eglutę, dekoruosite lauko erdves girliandomis. Tam, kad kambaryje netektų tampyti prailgintuvo laidų girliandoms ir kitoms dekoracijoms bus reikalingos rozetės. Dažniausiai eglutė statoma prie lango, todėl verta įrengti kištukinį lizdą angokraštyje – eglutei arčiau grindų, dekoracijoms – prie viršutinių langų kampų.

Paslėptosios elektros instaliacijos vamzdžiai, kanalai ir lanksčios metalinės rankovės turi būti sandarūs. Elektros kabelius įrengti ventiliacijos kanaluose ir šachtose draudžiama. Ventiliacinius kanalus ir šachtas gali kirsti pavieniai laidai ir kabeliai, nutiesti plieniniuose vamzdžiuose. Tiesiant laidus ir kabelius virš kabamųjų lubų, reikia atsižvelgti į taisyklių nurodymus, taip pat į gyvenamųjų namų ir visuomeninės paskirties pastatų elektros įrenginiams keliamus reikalavimus.

Horizontaliųjų instaliacijos zonų plotis yra 30 cm, o vertikaliųjų – 20 cm. Horizontaliosios instaliacijos zonos prasideda 15 cm atstumu nuo lubų, bei 15 cm ir 90 cm (dažniausiai virtuvėse) atstumu nuo grindų.  Vertikaliosios instaliacijos zonos prasideda 10 cm atstumu nuo langų, durų ir kitų angų kraštų ir 10 cm atstumu nuo patalpų kampų.

 

elektros-kabeliu-atstumai Rekomenduojama laidus iki  prietaisų tiesti vertikaliai, stačiu kampu nuo lubų ar grindų, bet ne įstrižai ar horizontaliai. Tokiu atveju bus mažiausia tikimybė, kad vėliau gręždami sieną kliudysite laidą.

Klojant laidus ir kabelius grioveliuose svarbu, kad stipriosios srovės elektros kabelis nebūtų klojamas kartu su silpnosios srovės telekomunikaciniais kabeliais (kompiuteriniais, telefoniniais, televiziniais) neatskyrus jų viename griovelyje ar vamzdyje. Stipriosios ir silpnosios srovės kabeliai turi būti atskirti mažiausiai  per 1 cm.

KNX kabelis – patogiam namo valdymui

Elektros instaliacijos projekte verta numatyti, o atliekant instaliacijos darbus kartu su elektros kabeliais nutiesti magistralinį KNX kabelį. Jį turint nesudėtinga bus pajungti šildymo, vėdinimo, apšvietimo, žaliuzių ir kitų sistemų valdymą net jeigu iš karto jų neinstaliuojate. Jeigu įdiegiama populiariausia pasaulyje laidinė KNX sistema, ji leidžia valdyti pagrindines funkcijas, jas jungti į tinklą, kurti scenarijus, apdoroti ir analizuoti duomenis, keisti ir išplėsti ar naikinti funkcijas. Naudojant laidinę sistemą patalpose sumažėja elektromagnetinis spinduliavimas, kurio mūsų aplinkoje ir taip gana daug.

 

KNX-jungimas
JUNG naujos kartos potinkinis KNX jungimo/žaliuzių valdiklis.

„JUNG Vilnius" specialistai yra apskaičiavę, kad 100 kv. m buto ar namo pagrindinių sistemų valdymo įrangos kaina prasideda nuo 30 Eur/ kv. m. Į bazines funkcijas yra įtrauktas šildymo, apšvietimo, garso sistemos, saugos prietaisų, kištukinių lizdų vietinis bei nuotolinis valdymas, valdymas pagal laiką, namų scenarijai/režimai, logikos funkcijos, gyventojų buvimo namuose imitavimas, valdymas balsu. Savaime suprantama, funkcijos gali būti keičiamos.

Plačiau apie valdymo sistemas ir jų instaliavimą – „Bazinė išmaniųjų namų įranga – komfortas ir papildoma vertė“. Apie galimus įvairių sistemų valdymo variantus individualiame name daugiau informacijos rasite straipsnyje „Namo valdymo sistemos"

Jungikliai, rozetės, perjungikliai

Išleidę nemažai pinigų paslėptoms elektros instaliacijos medžiagoms, daugelis žmonių nekreipia dėmesio į kištukinių lizdų, jungiklių, perjungiklių išvaizdą bei kokybę ir žiūri vien į jų kainą.  Tačiau ši įranga praktiškai nekeičiama visą namo gyvavimo laiką, todėl, kad po kažkiek laiko rozetės neimtų klibėti, išliktų saugios, nepakeistų spalvos, geriau prie išleidžiamos sumos pridėti keliasdešimt eurų ir nusipirkti kokybiškus gaminius. Kokybiškesni gaminiai dažnai reiškia, kad juos galima lengviau, saugiau ir greičiau sumontuoti, todėl sugaišite tam mažiau laiko arba jums atpigs elektros instaliacijos darbai. Visa JUNG įranga yra ne tik aukšto techninio lygio, bet ir iš geros kokybės medžiagų, jungiklių ir rozečių plastikas yra specialus duroplastikas, kuris nekeičia spalvos, nesielektrina ir nesibraižo. Nekalbant apie stiklinius ar metalinius rėmelius.

 

jungikliai name
Paprasta, elegantiška, funkcionalu.

Be to, JUNG gamintojo įrangos asortimente yra begalė daug patogių sprendimų. Pavyzdžiui, galima rinktis mechaninį, automatinį, radijo bangomis ar KNX technologija valdomą apšvietimą. Pasirinkus paprasčiausius mechaninius jungiklius, yra galimybė sumontuoti viso namo šviesų jungiklį. Juk patogu išvykstant iš namų spustelti vieną klavišą ir netikrinti, ar visose patalpose išjungta šviesa.

Visa šio gamintojo įranga yra vieningo dizaino, jungikliai, kištukiniai lizdai, termostatai, valdymo ekranai nedarko interjero skirtingomis spalvomis ir formomis.

 

Bluetooth patalpos termostatas
JUNG išmanusis Bluetooth patalpos termostatas su aklinu dangteliu.

Net tokią techninę detalę kaip termostatas, galima integruoti į bet kurios dizaino serijos JUNG jungiklių rėmelį ir interjere turėti vieningą visos elektros instaliacijos elementų vaizdą.

Jungiklių, rozečių mechanizmų montavimas vyksta  iki galutinės apdailos, o šviestuvai ir rėmeliai, dangteliai montuojami kai sienos ir lubos jau būna nudažytos.

Prie namo elektros instaliacijos negalima pamiršti apsaugos nuo viršįtampių bei žaibo. Apsauga būna išorinė ir vidinė. Išorinė apsauga nuo žaibo neleidžia kilti gaisrams, vidinė saugo nuo viršįtampių sugadinančių visus elektros prietaisus ir kompiuterius.

Atlikus visus elektros instaliacijos darbus yra privaloma atlikti varžų matavimus. Taip įsitikinama, kad tinklas yra saugus ir juo galima naudotis.

Informacija parengta bendradarbiaujant su UAB „JUNG Vilnius“ ir “Prysmian Group”, įmonių nuotraukos

Komentarai (0)
Prisijunkite, kad galėtumėte komentuoti

Panašūs straipsniai

JUNG Home daugiabutyje

Automatizuotas ir išmanus elektros įrangos ir prietaisų valdymas naudojant Jung Home

LED apšvietimo įrengimas

LED apšvietimas pritaikomas tiek pagrindiniam, tiek akcentiniam, dekoratyviniam apšvietimui. Tai lubiniai LED šviestuvai, linijiniai LED šviestuvai, LED juostos, bėginės LED sistemos, LED juostos profiliuose arba tiesiog ant paviršių klijuojamos LED juostos.

Elektros kabelio parinkimas

Elektros kabelių parinkimas, kabelių galia, elektros kabelio parinkimas pagal kW, instaliaciniai elektros kabeliai

Elektros instaliacijos atnaujinimas keitimas

Elektros instaliaciją galima atnaujinti tradiciškai, bet galima ir išmaniai. Tokio elektros instaliacijos keitimo kaina šiek tiek didesnė, bet patogesnė, komforto ir saugumo suteikia daugiau, o elektros naudoja mažiau.

Apšvietimas LED juostomis

LED juostų tipai, nišų ir virtuvės darbastalio apšvietimas, šviesos dekoras, ekonomiškas apšvietimas. LED juostos montavimas ir transformatoriaus parinkimas.

Kabeliai saulės ir vėjo elektrinėms

Saulės baterijų kabeliai, kabeliai saulės elektrinėms, fotovoltiniai kabeliai, kabeliai vėjo jėgainėms

Elektros instaliacija name

Kaip suprojektuoti elektros instaliaciją name, elektros instaliacijos įrangos parinkimas, elektros instaliacijos pravedimas, sujungimas

Apšvietimo valdymas

Šviestuvų valdymas, apšvietimo valdymo instaliacija, apšvietimo projektavimas

Elektros jungikliai

Elektros jungikliai interjere, šviestuvų jungiklių dizainas, elektros jungiklių spalvų derinimas, elektros jungikliai su apšvietimo valdymu, originalūs elektros jungikliai

Elektros projektavimas ir instaliacija

Elektros projektas, elektros instaliacijos projektavimas, kabelių pravedimo projektas

Šviestuvų pajungimo schemos

Šviestuvų pajungimas, valdymas ir reguliavimas. Šviestuvų valdymas iš kelių vietų, šviesos srauto reguliavimas.

Rozečių ir jungiklių montavimas

Rozečių ir jungiklių pasirinkimas, kaip išsirinkti rozetės ir jungiklio mechanizmą, rozečių ir jungiklių montavimas, pajungimas, keitimas, jungiklių ir rozečių dizainas

Produktai kategorijos horizontalus spec

Paveikslėlis Pavadinimas Trumpas aprašymas Kaina
Elektros instaliacijos darbai Vilnius Elektros darbai Vilnius Elektros Instaliacija Vilniuje, Elektros Instaliacija Montavimas Vilnius, Senos Elektros Instaliacijos Keitimas Vilnius, Elektriko Paslaugos Vilnius, Eletros Irengimas Name Vilnius, Elektros Instaliacijos Keitimas Bute

Verslo skelbimai

Įmonių verslo skelbimai kuriuose gali būti nuo vienos iki 10 įmonių kontaktai

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį: