Šis tinklapis naudoja "slapukus" (angl. "cookies") reikalingus korektiškam tinklapio veikimui

 

Portalo www.darykpats.lt naudojimosi taisyklės naudijimasis darykpats.lt yra laisvai pieinamas visiems ir yra nemokamas naudotis. Skelbėjai talpindami skelbimus, dalyvaudami forume, dėdami nuorodas, ar atsiųsdami fotografijas ar straipsnius www.darykpats.lt patvirtina, kad jie nepažeidžia Lietuvos respublikos įstatymų, nenori nieko įžeisti ar kitaip pakenkti, nepažeidžia autorinių teisių, arba turi teises į svetimus kūrinius. Portalo valdytojai neprisiima atsakomybės dėl portale skelbiamos informacijos autentiškumo, bei autorinių teisių, kadangi dėl didelio informacijos srauto negalima patikrinti visos siunčiamos informacijos autentiškumo, ir visa atsakomybė priklauso tą informaciją patalpinusiam vartotojui. Jeigu pastebėjote informaciją kuri gali pažeisti LR įstatymus, yra įžeidžiančio turinio, ar pažeidžia autorines teise, prašome nedelsiant pranešti portalo administratoriui el.paštu info@asa.lt , Tokia informacija bus nedelsiant pašalinta, o vartotojas užblokuotas. Vartotojai patys atsako už jiems ar jų inventoriui padarytą žalą. Valdytojai pasilieka sau teisę, netinkamą informaciją pašalinti be jokio įspėjimo.
 
Kopijuoti ir naudoti medžiagą esančią portale www.darykpats.lt be portalo savininkų sutikimo griežtai draudžiama.
 
Skelbėjai talpindami atsiliepimus darykpats.lt patvirtina, kad jie nepažeidžia Lietuvos respublikos įstatymų, nenori nieko įžeisti ar kitaip pakenkti, nepažeidžia autorinių teisių, arba turi teises į svetimus kūrinius. Portalo www.darykpats.lt valdytojai neprisiima atsakomybės dėl portale trečiųjų asmenų skelbiamos informacijos turinio, autentiškumo, bei autorinių teisių, kadangi dėl didelio informacijos srauto negalima patikrinti visos siunčiamos informacijos autentiškumo, ir visa atsakomybė priklauso tą informaciją patalpinusiam vartotojui. Jeigu pastebėjote informaciją kuri gali pažeisti LR įstatymus, yra įžeidžiančio turinio, ar pažeidžia autorines teise, prašome nedelsiant pranešti portalo administratoriui el.paštu info[eta]darykpats.lt. Asmenys, paskleidę tikrovės neatitinkančią informaciją, kitus asmenis šmeižiančius teiginius, teiginius, įžeidžiančius kitų asmenų garbę ir orumą, raginimus vykdyti neteisėtus veiksmus, gali būti patraukti civilinėn, administracinėn ar baudžiamojon atsakomybėn. Vartotojai patys atsako už jiems ar jų inventoriui padarytą žalą. Valdytojai pasilieka sau teisę, netinkamą informaciją pašalinti be jokio įspėjimo.   Pagarbiai www.darykpats.lt administracija