Perdangų garso izoliacija
Atnaujinta: 2023-03-24

Perdangų tipai ir trys smūgio garso izoliacijos sprendimai. Lengvų ir gerai garsą izoliuojančių grindų ant perdangos įrengimas. Pakabinamos ir bepakabės lubos.

Perdangų garso izoliacija

Garso izoliacija apima keturių tipų triukšmo šaltinių izoliavimą: tai ore sklindančio garso izoliavimas, smūgio garso izoliavimas, aidėjimo trukmės ir aplinkos triukšmo izoliacija. Pastatų konstrukcijos turi izoliuoti triukšmą, sklindantį iš kitų patalpų, taip pat iš išorės. Perdangos turi izoliuoti ne tik ore sklindantį, bet ir smūgio garsą. Tokį garsą sukelia įvairūs smūgiai į pastato konstrukcijas, liftų ar kitų pastato inžinerinių įrenginių keliamas triukšmas. Smūgiai į perdangą sukelia jos svyravimus, dėl kurių garsas spinduliuojamas į žemiau esančią patalpą. Kuo didesnė perdangos masė, tuo smūgio garso izoliacija bus didesnė.

 

Perdangų tipai

Akustikos požiūriu statybinės konstrukcijos charakterizuojamos atsižvelgiant į minėtus triukšmo šaltinius. Perdangoms arba luboms svarbu gera oro ir smūginio garso izoliacija, kuri priklauso nuo perdangos tipo, storio ir masės.

Kaip pasirenkama perdangos konstrukciją? Kaip rodo apklausos, individualių namų savininkai pirmenybę teikia perdangos kainai ir darbo sąnaudoms ją įrengiant, projektuojantys daugiaaukščius pastatus privalo atsižvelgti į perdangos apkrovas, atsparumą ugniai ir kt. charakteristikas. Ir vienu ir kitu atveju neretai perdangos garso izoliacinės savybės lieka antrame plane, juolab, kad konstrukcijos laidumas triukšmui iš dalies priklauso nuo darbo kokybės.

Iš tiesų bet kurios konstrukcijos tarpaukštinės perdangos smūgio garso izoliacija iš esmės priklauso nuo perdangos masės ir izoliacijos sprendimų. Statybos techniniame reglamente STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės apsauga nuo triukšmo", yra pateikti natūriniai skirtingų konstrukcijų perdangų garso izoliacijos rodikliai:

Perdangų oro ir smūgio garso izoliacijos rodiklių, išmatuotų natūrinėse sąlygose, vertės:

 

Eil. Nr.

Konstrukcija

Konstrukcijos struktūra

Oro garso izoliavimo rodiklis
R
dB

Smūgio garso izoliavimo rodiklis

L
dB

Monolitinio gelžbetonio perdangos

1

Monilitinio gelžbetonio perdanga

Perdangos plokštė iš monolitinio betono 200 mm,

γ = 2300 kg/m3

Glaistas

m = 460 kg/m2

 

55

71

2

Monolitinio gelžbetonio perdanga_2

 

Armuota grindų plokštė iš smėlbetonio 50 mm,

γ =1800 kg/m3

Technologinis atskiriamasis sluoksnis

Garsą izoliuojantis sluoksnis, dinaminis standis

≤ 15 MN/m2 -  50 mm

g/b monolitinė plokštė -
220 mm, γ = 2300 kg/m-

 

m = 601 kg/m-

 

60

47

3

Monolitinio gelžbetonio perdanga_3

Armuota grindų plokštė iš smėlbetonio 50 mm,

γ =1800 kg/m3

Technologinis atskiriamasis sluoksnis

Garsą izoliuojantis sluoksnis, dinaminis standis

≤ 15 MN/m2 - 30 mm

Smėlio sluoksnis* -
35 mm, γ = 1600 kg/m3

g/b monolitinė plokštė -
200 mm, γ = 2300 kg/m3

 

m = 611 kg/m2

 

61

45

Surenkamos gelžbetoninės kiaurymėtos perdangos

4

Surenkama gelžbetoninė kiaurymėta perdanga

 

Perdangos plokštė - 220 mm;

Glaistas

m = 288 kg/m2

50

77

5

Surenkama gelžbetoninė kiaurymėta perdanga

Armuota grindų plokštė iš smėlbetonio - 50 mm -

Technologinis atskiriamasis sluoksnis

Garsą izoliuojantis sluoksnis, dinaminis standis ≤ 15 MN/m2 -   50 mm

g/b  plokštė - 220 mm

Glaistas

 

m = 383 kg/m2

 

54

53

6

Surenkama gelžbetoninė kiaurymėta perdanga

Armuota grindų plokštė iš smėlio betono - 50 mm -

Technologinis atskiriamasis sluoksnis

Garsą izoliuojantis sluoksnis, dinaminis standis ≤ 15 MN/m2 -  30 mm

Smėlio sluoksnis* -35 mm

g/b  plokštė - 220 mm

Glaistas

 

m = 440 kg/m2

 

56

50

*Smėlio sluoksnio statybose naudoti nerekomenduojama, nes jis būna drėgnas, jame statybos metu kaupiasi papildoma drėgmė, atsiranda įvairių kenksmingų mikroorganizmų ir kt.

Visada galima ir smūgio garso izoliavimo rodiklių, išmatuotų natūroje, verčių sklaida. Ji priklauso nuo statybos darbų kokybės, konstrukcijų išpildymo tikslumo. Dėl to gali rastis išmatuotų rezultatų skirtumas.

 

Taip pat minėtame STR'e apsaugos nuo bet kokio triukšmo kokybė yra apibrėžiama visų garso rūšių izoliacijos kokybe ir pagal tai garso izoliacija klasifikuojama į 5-ias akustinio komforto klases:

●       A garso klasė - ypač gero akustinio komforto sąlygų klasė;

●       B garso klasė - pagerinto akustinio komforto sąlygų klasė;

●       C garso klasė - priimtino akustinio komforto sąlygų klasė;

●       D garso klasė - nepakankamo akustinio komforto sąlygų klasė;

●       E garso klasė - ribinio akustinio komforto sąlygų klasė;

Naujuose gyvenamuosiuose pastatuose privaloma ne mažesnė kaip C garso izoliacijos klasė, o tai reiškia, kad ribinis oru sklindančio garso izoliacijos rodiklis R'w tarp butų, butų ir bendro naudojimo patalpų atitvarų (sienos, perdangos) turi būti lygus arba didesnis nei 55 dB, smūgio garso izoliacijos tarp butų tarpaukštinių perdangų rodiklis L'n,w negali būti didesnis nei 53 dB. Kuo orinio garso rodiklis didesnis, o smūginio atvirkščiai - mažesnis, tuo geresnes garso izoliacines savybes turi perdanga.

Lietuvoje gyvenamųjų ir visuomeninių namų statyboje dažniausiai naudojamos 200 mm storio monolitinės ir 220 mm storio tuštuminės kiarymėtosios perdangos, jų garso izoliacija be papildomų medžiagų yra nepakankama.

Norėdami pagerinti masyvios perdangos smūgio garso izoliaciją iš viršaus, geriausias sprendimas yra įrengti akustiškai atsietas liejamas arba surenkamas plūdriąsias sausąsias grindis su izoliaciniu sluoksniu. Tokios grindys padės apsisaugoti ne tik nuo smūginio garso, bet ir pagerins perdangos oru sklindančio garso izoliavimą.

Garso izoliacijai svarbu izoliacinės medžiagos dinaminio standumo vertė. Rekomenduojama, kad medžiagos dinaminis standumas būtų mažesnis nei 30 MN/m3.

Dinaminio standumo vertė - tai akustinė izoliacinių medžiagų savybė, priklausanti nuo medžiagos struktūros, elastingumo. Kuo medžiagos dinaminio standumo vertės rodiklis mažesnis, tuo geriau medžiaga izoliuoja smūgio garsus.

Tad perdangos smūgio garso izoliacijos efektyvumą lemia šie veiksniai:

●izoliacinio sluoksnio (akmens vatos ar kitos medžiagos) dinaminis standumas, kuo dinaminio standumo vertė mažesnė, tuo geriau slopinamas smūgio garsas;

●laikančiosios perdangos plokštės ploto vieneto masė: kuo ji didesnė, tuo geriau slopinamas smūgio garsas;

● išlyginamojo sluoksnio ploto masė.

Klojant tarpaukštinę perdangą, būtina užtikrinti, kad viršutinis išlyginamasis sluoksnis nesiliestų prie kitų pastato konstrukcijų, priešingu atveju smūgio garsas persiduos į aplinkines konstrukcijas.

Smūgio garsus geriausiai izoliuoja plaukiojančių grindų konstrukcija virš perdangos, kai tarp esamos perdangos plokštės ir grindų viršutinio sluoksnio įterpiamos izoliacinės plokštės arba tam tinkamas birios medžiagos sluoksnis.

 

Plaukiojančios grindys

Kaip minėjome, perdangos gebėjimas izoliuoti smūgio garsus daugiausia priklauso nuo perdangos ploto masės tipo ir izoliacijos sluoksnio. Perdangos masės didinimas didina apkrovas ir yra brangus.

Efektyviausias sprendimas, norint pagerinti perdangos garso izoliaciją - ant perdangos viršaus įrengti plūdriąsias, dar kitaip vadinamas plaukiojančias grindis. Plaukiojančios grindys užtikrina geriausią žingsnių ar kitų smūgių sukeliamo triukšmo izoliaciją, nes jos atskirtos nuo perdangos ir visų vertikalių konstrukcijų.

Tiesa, šis variantas tinka projektuojant grindis nuosavame name arba daugiabutyje su pilna apdaila, kai grindis butuose įrengia rangovas. Senesnės statybos daugiabučiuose tai sunkiai įgyvendinama priemonė, nes reikėtų susitarti su viršuje gyvenančiais kaimynais, kad šie įsirengtų tokias grindis. Dažnai kaimynai apie grindų remontą nenori net kalbėtis.

Sausosios plūdriosios grindys - tai grindų pagrindo įrengimas be betonavimo ir drėgmės, jų konstrukcija lengva ir greitai įrengiama, nereikia laukti, kol išdžius betono masė, bet smūginio garso izoliavimo požiūriu labai efektyvi.

Pirmiausia ant perdangos kaip skiriamasis sluoksnis klojama polietileno plėvelė (ant medinės perdangos naudojamas garui laidus specialus popierius Knauf Schrenzlage). Grindų perimetru prie sienos kabėmis tvirtinama skiriamoji perimetrinė juosta. Kai kas tam tikslui naudoja minkšto porolono ar mineralinės vatos juostas, bet, jei siekiama garso izoliacijos, geriausia naudoti specialią Knauf Randdämmstreifen FE juostą, kuri skirta sausų grindų sandūroms su sienomis.

Ant skiriamojo sluoksnio iš polietileno plėvelės ar popieriaus įrengiamas izoliacinis sluoksnis. Tai turėtų būti atvirų porų medžiaga, tokia kaip mineralinė vata, smulkus keramzitas (2-4 mm frakcijos) ar kiti birūs grindims skirti mišiniai, pvz., Knauf Trockenschüttung PA arba Knauf Schwere Schüttung. Jei reikia, biriu sluoksniu nesudėtinga išlyginti pagrindo nelygumus, jame patogu pravesti komunikacijas. Naudojant mineralines vatas, rekomenduojama, kad izoliacinės medžiagos dinaminis standis būtų ne didesnis kaip 30 MN/m2 . Pagal poreikį galimos birių sluoksnių ir izoliacinių plokščių kombinacijos.

Ant izoliacinio sluoksnio klojamos sausųjų grindų plokštės. Knauf Brown gipskartonio plokštės klojamos 2-iem sluoksniais, taip pat gali būti naudojamos gipso plaušo Knauf Brio plokštės, galimas plokščių storis 18 mm arba 23 mm. Esant didelėms apkrovoms, Brio plokštes galima tarpusavyje suklijuoti. Tinkamai pasirinkus sistemą ir ją įrengus, galima tikėtis garso izoliacijos pagerinimo 19-21 dB (priklauso nuo izoliacinio sluoksnio storio).

 

Sausųjų grindų sistema iš biraus pasluoksnio ir Knauf Brown plokščių:
Grindų garso izoliacija

1 - Knauf Brown grindinės gipskartonio plokštės;

2 - PVA klijai;

3 - Polietileno plėvelė arba Knauf Schrenzlage - specialaus garą praleidžiantis popieriaus;

4 - Metalinės kabės, kurių ilgis 23-24 mm, o plotis 4-5 mm;

6 - Perimetrinė juosta Knauf Randdämmstreifen;

7 - Izoliacinis sluoksnis - mineralinė vata arba keramzitas ar kita medžiaga;

Knauf Brown plokštės tarpusavyje suklijuojamos PVA klijais, perstumiant siūles 40 cm. Sluoksniai tarpusavyje sujungiami kabėmis, kurių ilgis 23-24 mm, o plotis 4-5 mm. Plokštės netvirtinamos nei prie pagrindo, nei prie sienų. Taip įrengiama plūdrioji grindų pagrindo konstrukcija. Įrengiant grindis, kurių tikslas pagerinti garso izoliaciją, negalima jų standžiai glausti prie kitų konstrukcijų, kad garsas nepersiduotų per gretutines konstrukcijas.

Visų tipų perdangose su plaukiojančiomis grindimis tarp grindų ir laikančiosios perdangos, tarp grindų ir sienų negali būti standžių ryšių. Izoliacinis sluoksnis turi visiškai atskirti perdangos plokštę ir montuojamas grindis. Per standžius ryšius iš betono, per vamzdžius, liečiančius grindų plokštes, garsas perduodamas iš grindų plokštumos į sienas ar perdangas. Dėl to blogėja oro ir smūgio garso izoliacija.

Ant plūdriųjų grindų pagrindo galima kloti daugumą galutinių grindų dangų - tai gali būti plaukiojančiu būdu paklotas laminatas, kilimas, PVC plytelės, parketas ar kita danga.

 

Pakabinamos lubos su mineraline vata

Efektyviausias garso izoliacijos ant perdangos sprendimas - plūdriosios grindys ir pakabinamos lubos kartu. Bet, kai nėra galimybės susitarti su viršuje gyvenančiais kaimynais ir ant perdangos įrengti plūdriąsias grindis, lieka pakabinamos lubos. Jos nėra jau toks prastas sprendimas, išskyrus tai, kad šiek tiek mažina patalpų aukštį. Bet akustiškai atsietos pakabinamos lubos - tai antras pagal efektyvumą smūgio ir oru sklindančio garso izoliacijos sprendimas. Tiesa, jeigu perdangos masė didelė (300-400 kg/m2), pakabinamos lubos smūgio garso izoliaciją pagerina nedaug. Bet lengvoms perdangoms, kurių masė yra 150-200 kg/m2, tai efektyvus sprendimas, nes į gretimas sienas perduodama garso energija tampa daug mažesnė, nei ta, kurią išspinduliuoja perdangos plokštė. Taip pat pakabinamos lubos efektyvios karkasiniuose namuose.

Kaip įrengti garsą izoliuojančias pakabinamas lubas ant perdangų?

Galimi du variantai - akustiškai atsietos pakabinamos lubos su mineraline vata ir bepakabės lubos su mineraline vata.

Pakabinamos lubos su mineraline vata montuojamos lygiai taip pat kaip ir be mineralinės vatos (plačiau apie jų įrengimą rasite paspaudę saugią nuorodą „Pakabinamų lubų montavimas"). Skirtumas tas, kad akustiškai atsietų lubų karkaso laikančiosios pakabos prie lubų tvirtinamos pakabomis su guminėmis tarpinėmis (pvz., Knauf Direktschwingabhänger).

 

Garsą izoliuojancios pakabos

Laikančioji pakaba su gumine tarpine

Mažiausias galimas atstumas tarp perdangos ir pakabinamų lubų turėtų būti 50 mm, bet kuo jis didesnis, tuo geresnė garso izoliacija. Minimalus mineralinės vatos sluoksnio storis - 40 mm.

Kabančių lubų garso izoliacija
Kabančių lubų konstrukcija iš CD profilių su mineralinės vatos izoliacija.

 

Dėl geresnės garso izoliacijos reikėtų rinktis didesnės masės gipskartonio plokštes, pavyzdžiui, Knauf Silentboard arba Knauf Blue, jas montuoti dviem sluoksniais. Tiek pirmo, tiek antro sluoksnio plokščių siūlės glaistomos gipsiniu Knauf Uniflott glaistu. Pirmo sluoksnio siūlių armuoti nereikia, antras sluoksnis glaistomas ir armuojamas siūlių armavimo juosta.

Geresnei garso izoliacijai labai svarbus pakabinamų lubų sandarumas, neturi likti atvirų vietų, būtina užglaistyti visas siūles ir jungtis su kitomis konstrukcijomis.

 

Bepakabės lubos

Kitas variantas smūgio garso izoliacijai sumažinti yra įrengti bepakabes lubas. Bepakabės arba laisvai kabančios lubos irgi pagerina smūgio garso izoliaciją. Jų įrengimo principas tas, kad profiliai tvirtinami tik prie sienų, o ne prie perdangos. Naudojami Knauf perimetriniai UW profiliai, kurie tvirtinami prie patalpos sienų. Iš viengubų arba dvigubų CW profilių, esant didesniems atstumams iš UA profilių, sumontuojamas karkasas gipskartonio plokštėms pritvirtinti. Priklausomai nuo naudojamų profilių tipo ir jų pločio bei gipso kartono tipo ir jų sluoksnių skaičiaus, bepakabių lubų plotis gali siekti iki 6 m. Tarp profilių sudedama mineralinė vata, gipskartonio plokštės prisukamos prie karkaso profilių.

Bepakabių lubų įrengimo etapai:

Bepakabių lubuį rengimas
Perimetriniai profiliai tvirtinimi prie sienų, skersiniai profiliai jungiami su perimetriniais.

Lubų garso izoliacija
Tarp profilių suklojama mineralinė vata.

Garsą izoliuojančios gipskartonio plokstės
Lubų karkasas dengiamas gipskartonio plokštėmis.

 

Bepakabių lubų, kurių karkasas tvirtinamas tik prie sienos, įrengimas sumažina patalpos aukštį, bet garso izoliaciją gali pagerinti apie 20 dB.

Esant garso perdavimui iš vienos patalpos į kitą, greta tiesioginio garso perdavimo per atskiras konstrukcines dalis, visada reikia atsižvelgti ir į garso perdavimą per besiribojančias konstrukcines dalis. Net puikiausiai izoliuota konstrukcinė dalis gali nepadėti, jeigu besiribojančios konstrukcijos blogai izoliuoja garsą.

 

Horizontalus garso perdavimas

Horizontalus garso perdavimas

Vertikalus garso perdavimas

Vertikalus garso erdavimas

Garso perdavimo per konstrukcijas keliai.

Idealus garso suvaldymas galimas tik projektavimo metu, kai tam tikslui numatomi atitinkami sprendimai. Bet, esant taisytinai situacijai, tiek oru sklindančio garso, tiek smūgio garso izoliacijos pagerinimas įmanomas. Geriausia, jei problema identifikuojama ir sprendimas randamas dar iki apdailos darbų pabaigos. Tad, jei yra problema, kreipkitės į „Knauf" konsultantus.

 

knauf Jei Jums reikia konsultacijos, visada galite kreiptis į „Knauf" specialistus telefonu +370 5 213 2222

Komentarai (0)
Prisijunkite, kad galėtumėte komentuoti

Panašūs straipsniai

Laminato klojimas

Geriausios laminuotos grindys, laminato grindų montavimas, kaip išsirinkti laminato grindis, laminato atsparumo klasės, madingas laminatas

Perdangų garso izoliacija

Perdangų tipai ir trys smūgio garso izoliacijos sprendimai. Lengvų ir gerai garsą izoliuojančių grindų ant perdangos įrengimas. Pakabinamos ir bepakabės lubos.

Grindų įrengimas

Grindys ant grunto, juodgrindės, plėvelės naudojimas grindų konstrukcijoje, grindų šiltinimas, armavimas, betonavimas, grindų dangos.

Vonios kambario įrengimas

Vonios kambarys, kaip įrengti vonios kambarį, vonios kambario planavimas, vonios kambario dizainas, vonios kambario hidroizoliacija, santechnika vonios kambariui, dušo kabinos montavimas

Sausų grindų įrengimas

Sausos grindys, grindų elektriniam ir infraraudonajam šildymui įrengimas, A++ klasės grindų įrengimas

Grindų šiltinimas

Grindų apšiltinimo įrengimas, grindų šiltinimo įrengimas, polistireninis putplastis grindų apšiltinimui, betonuojamų grindų šiltinimas,

Hidroizoliacija vonios kambaryje

Vonios kambario hidroizoliacija, hermetikai ir hidroizoliacinės juostos grindims, kaip hidroizoliuoti vonios grindis

Vidaus apdaila

Vidaus apdailos planavimas, svetainės, virtuvės ir kitų patalpų dizainas, Tinkavimas, gipskartonio montavimas, gruntavimas, glaistymas, dažymas, vidaus durys, tapetavimas, apdaila akmeniu, grindų įrengimas

Liejamų grindų įrengimas

Liejamos grindys, besiūlių polimerinių, poliuretano, epoksidinių grindų įrengimas

Plytelių klijai

Klijai plytelėms, kaip klijuoti plyteles, elastingi, greitai kietėjantys klijai plytelėms ir plokštėms, pagrindo paruošimas klijavimui

Vandeniu šildomų grindų įrengimas

Kaip įrengti vandeniu šildomas grindis, šildomų grindų izoliavimas, šildymo vamzdžių išvedžiojimas

Statybiniai klijai

Klijai statyboms, buičiai, klijai medienai, klijai metalui, plastikui, klijai lauko darbams, klijai plėvelėms, elastingi klijai, stiklo klijai, plytelių klijai

Produktai kategorijos horizontalus spec

Paveikslėlis Pavadinimas Trumpas aprašymas Kaina
Grindinio šildymo termostatas Grindinio šildymo automatika Elektrinio Grindinio šildymo Automatika, Vandeninio Grindinio šildymo Automatika
Klijuojamos_vinilines_grindys_Kaune Vinilinės grindys Kaunas Vinilo Grindys Kaunas