Valstybinė darbo inspekcija aktyviai tikrins medienos apdirbimo įmones

2120
Valstybinė darbo inspekcija aktyviai tikrins medienos apdirbimo įmones

Valstybinė darbo inspekcija visą gegužės mėnesį medienos bei medienos dirbinių gamybos įmonėse aktyviai tikrins, kaip šiose įmonėse laikomasi darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo įstatymų reikalavimų.

„Ši akcija yra logiškas antras žingsnis po kirtaviečių tikrinimų, siekiant darbdaviams ir darbuotojams padėti išvengti nelaimingų atsitikimų darbe bei sumažinti nelegalaus darbo mastus medienos pramonėje, – teigia Lietuvos Respublikos vyriausiasis darbo inspektorius Vilius Mačiulaitis. – Prasidėjusios europinės kampanijos „Bendromis jėgomis mažinkime riziką darbe“ fone skatinu visus darbo santykių dalyvius, t.y., tiek darbdavius, tiek darbuotojus kartu atsakingai išanalizuoti saugaus darbo organizavimą įmonėje, dar kartą įvertinti visas darbo vietose kylančias rizikas ir sukoncentruoti pastangas išvengti nelaimingų atsitikimų darbe“.

Pernai medienos bei medienos dirbinių gamybos įmonėse žuvo 4 žmonės ir 6 patyrė sunkius sužalojimus (2010 m. atitinkamai – 3 ir 5 atvejai). Mirtini nelaimingi atsitikimai darbe šiose įmonėse sudaro daugiau nei pusę visų mirtinų nelaimingų atsitikimų apdirbamojoje pramonėje. Todėl medienos apdirbimo pramonės, kaip didžiausios rizikos pažeisti saugos ir sveikatos, darbo santykių teisės aktų reikalavimų vykdymo garantijas, įmonių priežiūra yra šių metų prioritetinė Valstybinės darbo inspekcijos veiklos sritis.

Įmonių inspektavimas vyks vadovaujantis Bendriniu ūkio subjektų patikrinimo klausimynu bei, esant poreikiui, atitinkamais rinkos priežiūros klausimynais. Šie, kaip ir kiti, klausimynai pateikiami Valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainės www.vdi.lt rubrikoje Veikla / Ūkio subjektų priežiūra.

Reguliariai pasitikrinti bendrovės būklę pagal Bendrinį ūkio subjektų patikrinimo kontrolinį klausimyną Valstybinė darbo inspekcija ragina visus ūkio subjektus. Pirmiausia tai galimybė išvengti nelaimingų atsitikimų darbe, kurie yra ne tik didelė nelaimė darbuotojui bei jo artimiesiems, bet ir nuostolis pačiai įmonei. Nuolatinė savikontrolė darbdaviams taip pat leidžia išvengti baudų ar kitokių administracinių sankcijų inspektavimų metu. Pagaliau, tai vienas būdų kurti tvarią saugaus darbo kultūrą įmonėje.

DALINTIS

KOMENTUOTI