Rekuperacinės sistemos montavimas

11081
Rekuperacinės sistemos montavimas
4.3 (85.71%) 7

Rekuperacijos įrengimas individualiame name, nedideliame biure ar bute,  rekuperatoriaus ir ortakių tipo parinkimas, oratakių montavimas ir priedai, vėdinimo sistemos valdymas.

Pirmas vėdinimo sistemos įrengimo etapas – projekto parengimas. Klysta tie, kurie mano, kad jis nebūtinas. Projektas būtinas ir dėl darbų nuoseklumo, ir dėl įrangos parinkimo, nes, neturėdami projekto, galite įsirengti arba perteklinį vėdinimą, arba nepakankamą. Ir vienu, ir kitu atveju patirsite nuostolių.

Ventiliacijos projektas

Ventiliacijos projektus rengia atitinkamos srities projektuotojai, kurie skaičiuoja reikalingus oro kiekius, srautus, oro judėjimą patalpoje, atstumus tarp oro paėmimo ir šalinimo angų, ortakių skersmenį, nurodo reikalingą rekuperatoriaus galią ir kt. Pagal STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ 11 priedą gyvenamosiose patalpose oro kiekių projektinės reikšmės yra:

GYVENAMOJO PASTATO BUTO PATALPŲ ORO KIEKIO PROJEKTINĖS REIKŠMĖS

Kategorija

Šalinamo oro kiekis, l/s patalpai

Tiekiamo lauko oro kiekis, l/s 1 m2 grindų ploto

Virtuvė

Vonia, tualetas

Gyvenamosios patalpos

A

15

12

0,38

B

10

8

0,28

C

7

6

0,22

Vėdinimo sistema projektuojama atsižvelgiant į pastato padėtį (orientaciją pasaulio šalių atžvilgiu), apsaugą nuo vėjų, pastato šilumines, orinio sandarumo, architektūrines ir konstrukcines ypatybes,šilumos, drėgmės, teršalų išsiskyrimą patalpoje nuo įrengimų, žmonių ir kitų prietaisų, pagal pastato konstrukcijų ir interjero medžiagas,klimatines sąlygas, lauko oro kokybę,kitus aplinkos veiksnius (pastato padėtį tarp kitų pastatų ir pan.) bei specifinius pastato paskirties reikalavimus.

vedinimo sistemos schema
Vėdinimo sistemos schema dviejų aukštų individualiame name.

Pagal STR ir Higienos normų reikalavimus vienam žmogui per valandą būtina maždaug 14,4 m³/val šviežio oro prietaka, tačiau, kad patalpoje jaustumėmės komfortiškai, reikia dvigubai daugiau – apie  30 m³/val šviežio oro. Oro judėjimo greitis patalpose turėtų būti nuo 0,05 m/s iki 0,15 m/s. Žmogaus organizmas  pradeda jausti oro judėjimą, kurio greitis yra 0,15 m/s.

Vidutinis rekomenduojamas oro kaitos rodiklis – kartą per valandą pasikeičiantis visos patalpos oras.

Rekuperatoriaus galingumas nustatomas patalpų tūrį dauginant iš oro kaitos per valandą skaičiaus. Optimalus santykinis tiekiamo oro drėgnumas yra 40-60 proc.

Pavyzdžiui, 120 kv. m patalpų aukštis yra 2,7 m. Tūris bus 324 m³. Jeigu planuojame, kad oro kaitos dažnis bus 1 kartas per valandą, 324×1=324 m³/val. Vidutinis oro srauto judėjimo greitis ortakiuose yra apie 2,5-3 m/s, pagal rekuperatoriaus galią ir oro judėjimo greitį apskaičiuojamas ortakių skersmuo.Laikytina, kad reikalingas ne mažesnės nei 324 m³/val galios rekuperatorius. Tačiau taip skaičiuojant neatsižvelgiame nei į žmonių skaičių, nei į jų veiklą, nei į patalpoje palaikomą temperatūrą bei pageidaujamą šilumogrąžą, oro pasipriešinimą, ortakių skersmenį ir kt. parametrus.

vedinimo sistemos projektas
Vėdinimo sistemos projektas

Dėl išvardintų priežasčių rekomenduojama, kad vėdinimo projektą rengtų profesionalai, kurie atsižvelgia į visas sąlygas ir rekuperatoriaus galią apskaičiuoja tiksliai, o visą vėdinimo sistemą suprojektuoja taip, kad patalpose būtų palaikomas normalus mikroklimatas ir oro  kokybė.

Turint vėdinimo sistemos projektą, galima siųsti užklausas vėdinimo įrangos pardavėjams ir išsirinkti labiausiai poreikius atitinkantį vėdinimo įrenginį bei ortakius. Populiariausias vėdinimo įrenginys, tinkantis Lietuvos klimatinėmis sąlygomis yra rotacinis šilumokaitis.

Pagrindinės rekuperacinės vėdinimo sistemos sudedamosios dalys yra ortakiai, difuzoriai, difuzorių pajungimo dėžės, rekuperatorius ir valdymo automatika.

Ortakių tipai

Vėdinimo sistemų montavime naudojami cinkuoto plieno ortakiai, jie gali būti apvalūs, ovalūs, stačiakampiai. Kai kurie specialistai sako, jog ilgainiui jie užsiteršia (teršalai iš oro nusėda ant sienelių) ir dėl to tiekiamas oras tampa nešvarus, filtrai neišvalo oro visu 100-u procentų, be to, plieninių ortakių termoizoliacinės savybės nėra aukštos, todėl patiriami šilumos nuostoliai.

plieniniai ortakiai
Cinkuoto plieno skardos ortakiai.

Dėl minėtų priežasčių vis dažniau naudojami poliuretano ortakiai, kurių vidus padengtas aliuminio folija ir ant kurių sienelių nesikaupia nešvarumai, jie neatšaldo tiekiamo oro. Laikoma, kad poliuretano ortakių šiluminės savybės prilygsta skardinių ortakių su 60-80 mm termozoliacija šiluminei varžai, jie daug lengvesni, geriau izoliuoja garsą.Tačiau poliuretano ortakiai yra žemesnės degumo klasės nei cinkuoto plieno, tad ten, kur reikalinga aukšta gaisrinė sauga, jie gali ir netikti. Poliuretano ortakių degumo klasė yra B – s3, d0.

Taip pat žinotina, kad plieniniai ortakiai užima daugiau vietos, jiems reikia daugiau sklendžių, fasoninių detalių. Lankstūs ortakiai užima mažiau vietos, jų sujungimui reikia mažiau detalių, bet pro juos prateka mažesni oro srautai, todėl lanksčių ortakių reikia daugiau.

poliuretano ortakiai
Lankstūs ortakiai

Populiariausių ir dažniausiai naudojamų ortakių skersmuo yra 75 mm, optimalus jų oro pralaidumas 20 kub.m/h. Rekomenduojama, kad oro judėjimo greitis būtų ne didesnis kaip 3 m/s, antraip ortakiuose bus girdimas triukšmas.

Ortakių montavimas

Dažniausiai ortakiai ir oro paėmimo-ištraukimo angos būna suprojektuoti kiekviename kambaryje, būtinai virtuvėje ir vonios kambaryje. Ortakiai iš kiekvieno kambario tiesiami iki rekuperatoriaus, kai kuriais atvejais iš kelių kambarių suvedami į magistralinį didelio skersmens oro paėmimo ir ištraukimo ortakį.

Mazesniu ortakiu pajungimas i didesni per kolektoriu
Mažesnio skersmens ortakiai per kolektorių sujungti į magistralinį didelio skersmens ortakį, kuris jungiamas su rekuperatoriumi.

Vėdinimo sistema pradedama montuoti, kai patalpose sumontuotos perdangos, sienos, pertvaros, prie kurių,projekte nurodytose vietose, bus tvirtinami ortakiai, numatyta, kur bus montuojama įranga, įrengtas atitvarų izoliacijos sluoksnis, plėvelės, jei reikia, padaryta  hidroizoliacija. Sienose, grindyse, lubose, per kurias bus pravesti ortakiai, pažymėtos jų tvirtinimo vietos, ortakiuose sumontuotos visos detalės jų sujungimui, įrengtos vamzdyno atramos.

Ortakiai dažniausiai montuojami ant arba šalia pertvarų, laikančiųjų sienų, grindyse ir kerta jas. Planuojant ortakių pravedimo vietas, tuo pačiu reikia pagalvoti, kaip ir po kokia apdaila jie bus slepiami. Naujoje statyboje ortakiai išvedžiojami sienų konstruktyve, grindyse, tačiau, jeigu konstrukcija apšiltinta, ortakiai mažina jos šiluminę varžą ir garso izoliaciją.

ortakiu tvirtinimas
Lankstūs ortakiai prie sienų ir lubų tvirtinami montavimo juostos ir apkabos su gumine tarpine pagalba.

Reiktų stengtis, kad ortakiuose būtų kuo mažiau jungčių -taip išvengiama nesandarumo rizikos. Montuojant ortakius prie lubų, sienų, būtina naudoti gumines tarpines, kad į konstrukcijas nepersiduotų oro srauto sukeliama vibracija.

Jeigu naudojami plieniniai ortakiai, gali tekti juos izoliuoti. Ortakiai izoliuojami jau sumontuoti, izoliacijos storis ir būdas nurodomi ventiliacijos projekte.

Atsižvelgiant į optimalų ortakių ilgį, išvedžiojimą bei atstumus nuo išorinės sienos ar stogo, iš kur bus paimamas ir išmetamas oras, techniniame darbo projekte numatoma tinkamiausia ortakių suvedimo vieta.

ortakiu ir difuzoriaus sujungimas
Ortakių ir difuzoriaus sujungimas.

Vėdinimo projekte turėtų būti numatytos ir kitos galimos sąlygos bei pateikiamos naudojamų medžiagų sąvybės, šiluminės ir garso  izoliacijos reikalavimai ir montavimo sąlygos. Jei patalpoje galima drėgmės kondensacija, numatomas kondensato surinkimo mechanizmas. Taip pat numatomas įrangos tipas. Tuomet jau pagal projektavimo sąlygas galima siųsti užklausimus vėdinimo įrangą parduodančioms įmonėms.

Rekuperatorių tipai

Rekuperatorius – šilumos mainus atliekantis vėdinimo įrenginys, kuriame iš ptalpų šalinamo oro šiluma perduodama į patalpas tiekiamam šaltam orui. Pagrindinis rekuperatoriaus vertinimo kriterijus yra grąžinamos šilumos procentas, kitaip tariant – įrenginio efektyvumas, kuris gali būti iki 90-95 proc.

Pagal šilumokaičio tipą skiriami rekuperatorių tipai yraplokšteliniai, rotaciniai ir atskirų oro srautų.

Plokštelinio rekuperatoriaus veikimo principas pagrįstas oro cirkuliacija tarp plokštelių. Kas antrame plokštelių tarpe teka šiltas, ištraukiamas iš patalpos oras. Per kitus tarpus teka šaltas lauko oras. Paduodamo ir ištraukiamo oro srautai lieka visiškai izoliuoti vienas nuo kito. Į patalpą patenkantis oras yra pašildomas naudojant tik išmetamo oro šilumą. Plokšteliniams rekuperatoriams esant lauke žemesnei nei -3° C temperatūrai, reikalinga automatinė apsauga nuo užšalimo ir kondensato nuvedimas. Tačiau jų naudingo veikimo koeficientas didesnis nei rotacinių rekuperatorių, jie labiau tinka šiltesnio klimato šalyse.

Rotacinis šilumokaitis turi rotorių, pagamintą iš plonos gofruotos plokštės susuktos į būgną, kuris nuolatos sukasi tarp šilto ir šalto oro srautų, taip pernešdamas  iš patalpų šalinamo oro šilumą šaltam iš lauko tiekiamam orui. Dėl nuolat besisukančio rotoriaus jis, skirtingai nei plokštelinis šilumokaitis, negali užšalti esant minusinei temparatūrai lauke. Rotaciniame rekuperatoriuje kondensatas nesusidaro, jame neišsausėja į patalpas tiekiamas oras, nereikalinga apsauga nuoužšalimo.

„Systemair“ rekuperatorių gamintojai privačiuose namuose, nedideliuose  biuruose Lietuvos klimatui rekomenduoja naudoti SAVE serijos rekuperatorius su rotaciniais priešpriešinio srauto šilumokaičiais. Šios serijos rekuperatorių modeliai pritaikyti įvairaus dydžio patalpoms – nuo 100 kv. metrų iki 550 kv. m. Jie kompaktiški, jų yra šoninio ir viršutinio pajungimo, gali būti kabinami ant lubų, sienos,slepiami spintelėje. Visuose SAVE serijos rekuperatoriuose montuojami žemo triukšmo lygio, ekonomiškai veikiantys EC ventiliatoriai. Pavyzdžiui, mažiausios galios SAVE VTC 200 rekuperatoriaus garso lygis yra tik šiek tiek didesnis už standartinio šaldytuvo triukšmą, o 1 m atstumu nuo rekuperatoriaus net ir mažiau girdimas nei šaldytuvo veikimas. Jei reikia, į vėdinimo sistemą galima papildomai montuoti triukšmo slopintuvą.

Systemair SAVE serijos rekuperatorius
Systemair SAVE serijos rekuperatorius ant gamyklos konvejerio

Difuzoriai ir rekuperatoriaus pajungimas

Difuzoriai – į oro paėmimo ir ištraukimo angas montuojami oro skirstymo prietaisai. Jie gali būti universalūs, naudojami abiem tikslams, tačiau ekonomiškiau naudoti oro tiekimo ir ištraukimo difuzorius. Jie dažniausiai gaminami iš aliuminio arba plastiko, kurie būna įvairių formų ir montuojami sienoje arba lubose.

difuzoriaus montavimas
Tiekiamo oro difuzorius Systemair Balance-S (kairėje) gali būti montuojamas rėme arba tiesiai ant ortakio ir universalus gyvenamųjų patalpų difuzorius Systemair BOR-S_HQ (dešinėje)

Difuzorių pajungimo flanšas yra apvalus, su sandarinimo guma, todėl jie gali būti tiesiogiai jungiami prie ortakio arba per difuzorių pajungimo dėžę.

Difuzoriaus pajungimas
Tiesiai į ortakį per alkūnę pajungtas difuzorius (kairėje) ir prijungtas per difuzoriaus pajungimo dėžę (dešinėje)

Jei ortakiai metaliniai, tiesioginiam difuzoriaus pajungimui naudojama sąvarža ir plastikinis dirželis, jei poliuretaniniai – galima naudoti specialius klijus. Įtvirtinus difuzorių sienoje ar lubose, į difuzorių įsukama jo pralaidumą reguliuojant dalis. Difuzorių pajungimo dėžė reikalinga, kai oro srautai yra dideli.

Ortakių pajungimas prie rekuperatoriaus
Ortakių pajungimas prie rekuperatoriaus.

Rekuperatoriaus vieta ir automatinio valdymo blokas

Rekuperatoriaus blokas statomas arba kabinamas ant sienos atskiroje patalpoje, galima jį įkurdinti ir virtuvės spintelėje. Rekomenduojama statyti ant lygaus kieto paviršiaus, ant kurio paklota vibroizoliacinė tarpinė. Labai svarbu, kad būtų paliktas laisvas priėjimas prie įrenginio, jis būtinas aptarnavimui, filtrų keitimui. Rekuperatoriuje su plokšteliniu šilumokaičiu reikalingas drenažas kondensatui nuvesti.

Dabar visi maži namų ūkiams skirti Systemair SAVE reuperatoriai  komplektuojami su naujausios kartos SAVE liečiamo ekrano valdymo pulteliais. Ekrane intuityviai suprantamų ženklų pagalba vienu prisilietimu, reguliuojant ventiliatorių greitį, galima nustatyti faktinį vėdinimo poreikį, valdyti tiekiamo oro temperatūrą, drėgmę bei kitus oro kokybę ir komfortą užtikrinančius parametrus. Yra galimybė rekuperatoriuje papildomai sumontuoti vieną ar du valdiklius. Valdymo bloko ekraną galima montuoti ant sienos koridoriuje, kambaryje ar virtuvėje, taip pat ir rekuperatoriaus patalpoje. SAVE rekuperatorių darbą galima reguliuoti mobiliuoju telefonu, kompiuteriu.

Systemair valdymo blokelis
Systemair valdymo blokelis

Parengta pagal „Systemair“ informaciją, gamintojų ir Sergejaus Jeriomenko nuotraukos

DALINTIS

KOMENTUOTI